ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİGENEL BİLGİLERKARA HARP OKULU
Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.kho.msu.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.


DENİZ HARP OKULUDeniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir.Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler "uzak yol vardiya zabitliği" ve "uzak yol vardiya mühendisliği" sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, "uzak yol kaptanlığı" ve "uzak yol başmühendisliği" sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.Daha detaylı bilgiyi www.dho.msu.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.


HAVA HARP OKULUTürk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir'de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır. Daha detaylı bilgiyi www.hho.msu.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

SEÇİM AŞAMALARI VE ÖZET BİLGİ

MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

DİKKAT!!!

Tercih yapmayan adaylar ,2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.


ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavına katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.


Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

Kara H.O

  MSÜ Sayısal Puanı

  MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

  MSÜ Sözel Puanı

Deniz H.O

  MSÜ Sayısal Puanı

Hava H.O 

  MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO

  MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO

  MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO

 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO

 MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit/gazi çocuklarının 2?nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2?nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru ve tercih işlemleri sırasında adayların şehit/gazi yakını olduğunu beyan etmeleri ve gerekli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların, kendisi/annesi/babası TSK'ya mensup ise ilgili Kuvvet Komutanlığının Personel Başkalığından, diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarına mensup ise ilgili Bakanlık (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgeleri sisteme yüklemeleri ve 2. seçim aşamalarında ibraz etmeleri zorunludur.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları;

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır. Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir).

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır. 

DİKKAT !!!
Tercihinizi yaparken ''Aday Yerleştirme İşlemleri'' sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, ''Ek Yerleştirme'' sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi UNUTMAYINIZ.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI

1) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3) 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün,Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

4) MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) YKS Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır.

Bu adaylar 2'nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2'nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan 'Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.' raporu alanlar, YKS Sayısal ham Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB'lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Hava Harp Okulu için 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılan her aday ÖSU'ya tefrik edilmeyecektir. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak (Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'da okutulacak İstihkâm sınıfı Hariç), varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU'yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.


MSÜ HARP OKULLARI VE MYO
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO : YKS Sayısal ,Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO : YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO : YKS Sayısal Sınav Puanı

Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : YKS TYT Sınav Puanı

2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,

b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.

3) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

4) 2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan ''Aday Değerlendirme Puanları'' tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde adayların tercih ettikleri okullardaki aday sıraları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

''Aday Yerleştirme İşlemleri'' sürecinde adaylar tercih ettikleri okullardaki aday sıraları ile birlikte ilgili okulda en son kaydı alınan adayın ADP sırasını www.msu.edu.tr adresinden görüntüleyebilecekleridir (Ek yerleştirme süreci hariçtir.).

5) Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden ''Sağlık Muayenesi'' bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

6) Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemeyecektir. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

7)Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS TYT'den, Harp Okulları için YKS Sayısal/Eşit Ağırlık'tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

8) Harp okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere ''İngilizce Yeterlilik Sınavı'' uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler, belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

9) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden (https://personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

10) Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve açıklamaların www.msu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

11) Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tüm adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanacak, tercih durumlarına göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğünce Faaliyet Takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 2'nci Seçim Aşamalarını tamamlayan ve YKS Puanı'ndan belirlenen taban puanı ve üzerinde puan alan adaylar, tercih ettikleri okullardaki ADP sıralarını ve ilgili okulda kaydı alınan en son adayın ADP sırasını ''Aday Yerleştirme İşlemleri'' süresince her gün www.msu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir. Adaylar ''Yerleştirme İşlemleri'' süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. ''Ek Yerleştirme'' sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.


UYARILAR

1) Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

2) Yapılan eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

3) Adaylar bilgilendirme işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4) Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

5) Başarı listelerindeki adayların çağrı işlemlerinin hızlı ve etkin olarak yapılabilmesi için, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını (Adayların kendilerine ulaşılabilmesi için 3 farklı numara belirtmeleri gerekmektedir.) başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir. 

6) Kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve tüm okullar için adaylık işlemleri iptal edilir. (ÖSU Aşamasına katılmayan adayların tüm okullar için adaylığı sonlandırılır.)

7) Kayıt için çağrılıp gelmeyen adayların, gelmediği okul türünden adaylıkları sonlandırılır. (HO kayıt için çağrılıp gelmeyen adayın HO adaylığı, MYO için çağrılıp gelmeyen adayın MYO adaylığı sonlandırılır.)

8)Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilecek ve MSB internet sitesinde yayımlanacaktır

DİKKAT !!!

MSÜ sınavından başarılı olup https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden Askeri Okul Tercihi yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

HARP OKULLARI
FAALİYET TAKVİMİ

Faaliyet takvimi yayımlanan kılavuz ve duyurulardan takip edilecektir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
GENEL BİLGİ

Subaylar

 

 

HAKKINDA

 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 27.03.2015 tarih ve 6639 sayılı kanunla kurulmuş olup, üniversite bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi gereğince faaliyetlerini yürütmektedir.

Enstitümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde lisansüstü eğitim için öğrenci kaydı yapmış olup Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan belirli alanlar ve disiplinler arası branşlar da dahil olmak üzere 39 Anabilim Dalı bünyesinde 38 farklı yüksek lisans ve doktora programı ile lisansüstü eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda Enstitümüz bünyesinde web sitemizin akademik yapılanma bölümü altında ifade edilen Anabilim Dalları ve bu Anabilim Dalları içerisinde ilgili yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Lisansüstü eğitime dahil edilmesi planlanan disiplinler arası Anabilim Dalları ile Fakülteler altındaki diğer Anabilim Dallarına yönelik program açma çalışmaları ve bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu'na başvuru süreçleri devam etmektedir.


MİSYON


Sağlık bilimleri alanında modern bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, kişisel gelişim ve mesleki yeterliliği önemseyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde, etik değerlere sahip nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine yönelik lisansüstü eğitim vermek.


VİZYON


Lisansüstü eğitimde ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen nitelikli bir kurum olmak.


İLKELER


  • Bilimsellik
  • Bilgide güncellik
  • Güvenilirlik
  • Tematik çalışma
  • Etik duyarlılık
  • Evrensellik

 

1. GENEL HUSUSLAR


a. Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına, sağlık alanında (tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık MYO) ihtiyaç duyulan askeri personelin yetiştirilmesi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Arasında İmzalanan Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde yürütülmektedir.


b. Saygın bir meslek, Onurlu bir gelecek için Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere, MSB nam ve hesabına SBÜ Gülhane/Ankara ve Hamidiye/İstanbul) yerleşkelerinde yer alan Fakülte / Meslek Yüksekokulunda askeri öğrenci olarak eğitim görmeye istekli adayların, ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunda SBÜ' de MSB nam ve hesabına açılan kontenjanları ve başvuru koşullarını dikkatli okumaları, internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri, belirtilen şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.  


c. MSB nam ve hesabına SBÜ' de eğitim gören askeri öğrenciler, sivil öğrenciler gibi aynı akademik programa ve mevzuata tabi olmaktadır. Ayrıca askeri öğrencilere, öğrenim süreleri içinde akademik programı aksatmayacak şekilde teorik ve uygulamalı askeri eğitim, kamp ve staj programları uygulanır.


ç. MSB nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen adaylar için Bakanlığın onayı olmadan, kendi istekleri ile öğrenim dallarını ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştirmek askerî öğrencilikten ve eş zamanlı olarak SBÜ'den çıkartılma sebebidir.


d. SBÜ ile ilgili ayrıntılı bilgiler SBÜ' nün www.sbu.edu.tr internet adresinden öğrenebilecektir.


Sağlık Bilimleri Üniversitesine Temin Edilecek Askeri Öğrencilere Sağlanan İmkânlar


1. Onurlu bir meslek, saygın bir gelecek için Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Millî Savunma Bakanlığı (MSB) nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane (Ankara) ve Hamidiye (İstanbul) yerleşkelerinde yer alan Fakülte/Meslek Yüksekokulunda eğitim görmeye istekli adayların, ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alacak başvuru koşullarını dikkatli okumaları, MSB ve SBÜ'nün internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri, belirtilen şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.2. MSB adına alınacak öğrencilere mezuniyet öncesi ve sonrası sağlanan imkânlar:


        a. Askeri öğrencilik dönemi:


            (1) MSB adına SBÜ Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin tüm ihtiyaçları/masrafları (yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası vb.) MSB tarafından karşılanacaktır.


            (2) Eğitim gören öğrencilere her ay öğrenci harçlığı verilecektir.


            (3) Öğrencilerin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak ve hizmet süresinden sayılacaktır.


        b. Mezuniyet sonrası haklar:


            (1) Eğitimi müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak tabip/diş tabibi subaylara, maaşına ilave olarak 'Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı' ödenmektedir.


            (2) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliği verilir.


            (3) MSB personeline sağlanan orduevi, lojman ve kamplardan istifade imkânı sağlanır.


        c. Mezuniyet sonrası eğitim imkânı:


            (1) ÖSYM tarafından yapılan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, yan dal uzmanlık eğitimi sınavlarına sivillerden ayrı olarak MSB tarafından belirlenen kontenjana girme imkânı sağlanır.


            (2) Fakülte eğitimini müteakip, personelin şartları sağlaması koşuluyla, bir yıllık yurt dışı eğitim imkânı sağlanır.


            (3) Görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimler verilir.


            (4) Yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, seminerlerde MSB'yi temsilen katılım imkanı verilir.


        ç. İstihdam:


            (1) Mezuniyeti müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman/pratisyen tabip, diş tabip, eczacı ve sağlık astsubay kadro görev yerlerinde, ilgili mevzuat kapsamında istihdam edilir.


            (2) TSK'nın özellikli sağlık hizmetini veren bazı Sağlık Bakanlığı/Üniversite Hastanelerinde görev almaları sağlanır.


        d. MSB nam ve hesabına SBÜ'de tahsis edilen kontenjanlara, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların 2'nci seçim aşamalarının (fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat) tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2'nci seçim aşamaları kapsamında hazırlanması/getirilmesi gereken evraklar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

        Başvuru ve giriş koşulları ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan YKS tercih kılavuzunda yer almakta olup SBÜ' de MSB nam ve hesabına açılan kontenjanları ve başvuru koşullarını dikkatli okumaları, ilgili internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri, belirtilen şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları gerekmektedir.


    MSB nam ve hesabına SBÜ'de tahsis edilen kontenjanlara, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların 2'nci seçim aşamalarının (fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat) tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2'nci seçim aşamaları kapsamında hazırlanması/getirilmesi gereken evraklar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır.


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ

ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adayların seçim aşaması faaliyetleri olarak 'Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Mülakat, Hastaneye Sevk İşlemleri ile Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması' icra edilmektedir.


ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adayların 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.


2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;


Adaylar için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün, mülakat sınavları yapılacak şekilde 2 gün sürmektedir.


Sağlık İşleri kapsamında mülakat aşamasında başarılı olan adaylar, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre 'Diğer Fakültelerde Askerî Öğrenci Olur' kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere belirlenecek olan hastanelere sevk edilecektir.


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirildikleri okullara Aday Değerlendirme Puanına göre sıralanarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;


a) Üniversite Sınavı Puanı: YKS Puanı,  

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.


2) Sevk edildikleri hastanelerden ''Sağlık Muayenesi'' bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. İcra edilecek intibak eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır.SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
FAALİYET TAKVİMİ

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
GENEL BİLGİ

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUKara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik, Savunma Hizmetleri bilim programlarında zengin atölye ve laboratuvar imkânlarıyla iki yıl süreli ön lisans eğitimiyle birlikte öğrencilere 240 saat yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında (AB ülkelerinde) geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır.

Hava Trafik Kontrol ve Yangın Operatörü sınıfı Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İZMİR'de eğitime tabi tutulurlar.

Daha detaylı bilgiyi www.kkk.tsk.tr/okullar/kkamyo/index.html internet adresinden edinebilirsiniz.

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUTürk Deniz Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağı olan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz astsubayları yetiştirmektedir.

Ayrıca Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okutmak üzere de erkek adaylar alınacaktır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu deniz astsubayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi önlisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, astsubay diploması yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden önlisans düzeyinde bir diploma verilmektedir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda geleceğin astsubay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenciler;

-Seyir, Harekât, Porsun, Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Topçu, Torpido, Mayın, Sonar, Bilgi Teknolojileri, Uçak Bakım, İkmal ve İdari sınıfları Altınova/YALOVA yerleşkesinde,

-Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik sınıfları Derince/KOCAELİ yerleşkesinde,

-Dz.Piyade sınıfı Kara Asb.MYO K./BALIKESİR'de,

-Dz.İstihkam sınıfı Kara Asb.MYO K./BALIKESİR'de,

-Uçak Bakım sınıfının bazı branşları ve Harekat sınıfı (Hava Trafik Kontrol ihtisası) Hava Asb. MYO K./Gaziemir/İZMİR'de eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar.

Daha detaylı bilgiyi damyo.msu.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUDünyanın sayılı hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yürütmekte olduğu uçuş görevlerine destek vermek amacıyla kurulan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; ön lisans düzeyinde iki yıllık Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlandırılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 21'inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirerek yürütmektedir.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Uçak Teknolojileri (Mekanik ve Avyonik), Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Lojistik, Güvenlik ve Koruma ile Hava Trafik programlarında, gelişmiş laboratuvar imkânlarıyla, iki yıl süreli ön lisans eğitimi ile birlikte, eğitim esnasında yoğun İngilizce dil eğitimi verilmektedir.

İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan bir diploma eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atamaları yapılmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi hamyo.msu.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUBando Astsubay Meslek Yüksek Okulu; tören alanlarında icra edilen etkinliklerde; görkemli, etkileyici ve disiplinli yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin asker ruhunu sergileyen, kapalı mekânlarda ve konser salonlarında icra edilen etkinliklerde; sanat değeri bulunan eserleri icra edebilen, estetik ve akademik yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin sanat ruhunu ortaya koyan askeri bandolara personel yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir askerî yükseköğretim kurumudur.

Eğitim ve öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yetenek Sınavına alınır. (Müzik Yetenek Sınavı adayın müzik bilgisini ölçtüğünden adayların başvuru yapmadan önce sınav içeriğini incelemeleri önem arz etmektedir.)

Temin edilecek öğrenciler mezuniyetlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando birliklerinde görev yapmak üzere ön lisans seviyesinde eğitim alacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Çalgı Bakım ve Onarım programlarında iki yıl süreli ön lisans eğitimi süresince öğrencilere Flüt, Obua, Fagot, Klarnet, Saksafon, Kornet-Trompet-Büğlü, Korno, Trombon, Bariton, Bas, Vurmalı Çalgılar ve Çalgı Bakım Onarım branşlarında eğitim verilmektedir. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar.

Daha detaylı bilgiyi www.kkk.tsk.tr/Okullar/BAMYO/index.html internet adresinden edinebilirsiniz.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

- Başvuru ve giriş koşulları her yıl yayımlanan ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinde bulunan kılavuzda yer almaktadır.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ

    MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavına katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

  2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

  KHO

  -MSÜ Sayısal Puanı

  -MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

  DHO

  -MSÜ Sayısal Puanı

  HHO

  -MSÜ Sayısal Puanı

  Kara Asb.MYO

  -MSÜ Genel Puanı

  Deniz Asb.MYO

  -MSÜ Genel Puanı

  Hava Asb.MYO

  -MSÜ Genel Puanı

  Bando Asb.MYO

  -MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan


Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit/gazi çocuklarının 2?nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2?nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.  Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru ve tercih işlemleri sırasında adayların şehit/gazi yakını olduğunu beyan etmeleri ve gerekli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların, kendisi/annesi/babası TSK'ya mensup ise ilgili Kuvvet Komutanlığının Personel Başkalığından, diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarına mensup ise ilgili Bakanlık (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgeleri sisteme yüklemeleri ve 2. seçim aşamalarında ibraz etmeleri zorunludur.


Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları;

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir).

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

DİKKAT !!!
Tercihinizi yaparken ''Aday Yerleştirme İşlemleri'' sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, ''Ek Yerleştirme'' sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi UNUTMAYINIZ.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI


1) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3) 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün

Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik

Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

4) MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır.

Bu adaylar 2'nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2'nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan ''Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.'' raporu alanlar, MSÜ Sayısal Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB'lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Hava Harp Okulu için 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılan her aday ÖSU'ya tefrik edilmeyecektir. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak (Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'da okutulacak İstihkâm sınıfı Hariç), varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU'yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.


ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı

Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando

Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.


Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO : YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınav Puanı

DHO : YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO : YKS Sayısal Sınav Puanı

Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : YKS TYT Sınav Puanı


2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına

3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,

b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.

3) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

4) 2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan ''Aday Değerlendirme Puanları'' tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde adayların tercih ettikleri okullardaki aday sıraları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

''Aday Yerleştirme İşlemleri'' sürecinde adaylar tercih ettikleri okullardaki aday sıraları ile birlikte ilgili okulda en son kaydı alınan adayın ADP sırasını www.msu.edu.tr adresinden görüntüleyebilecekleridir (Ek yerleştirme süreci hariçtir.).

5) Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden ''Sağlık Muayenesi'' bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

6) Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemeyecektir. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

7) Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS TYT'den, Harp Okulları için YKS Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

8) Harp okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere ''İngilizce Yeterlilik Sınavı'' uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler, belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

9) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden (https://personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

10) Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve açıklamaların www.msu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

11) Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tüm adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanacak, tercih durumlarına göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğünce Faaliyet Takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 2'nci Seçim Aşamalarını tamamlayan ve YKS Puanı'ndan belirlenen taban puanı ve üzerinde puan alan adaylar, tercih ettikleri okullardaki ADP sıralarını ve ilgili okulda kaydı alınan en son adayın ADP sırasını ''Aday Yerleştirme İşlemleri'' süresince her gün www.msu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir. Adaylar ''Yerleştirme İşlemleri'' süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. ''Ek Yerleştirme'' sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.


UYARILAR


1) Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

2) Yapılan eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

3) Adaylar bilgilendirme işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4) Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

5) Başarı listelerindeki adayların çağrı işlemlerinin hızlı ve etkin olarak yapılabilmesi için, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını (Adayların kendilerine ulaşılabilmesi için 3 farklı numara belirtmeleri gerekmektedir.) başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.

6) Kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve tüm okullar için adaylık işlemleri iptal edilir. (ÖSU Aşamasına katılmayan adayların tüm okullar için adaylığı sonlandırılır.)

7) Kayıt için çağrılıp gelmeyen adayların, gelmediği okul türünden adaylıkları sonlandırılır. (HO kayıt için çağrılıp gelmeyen adayın HO adaylığı, MYO için çağrılıp gelmeyen adayın MYO adaylığı sonlandırılır.)

8) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilecek ve MSB internet sitesinde yayımlanacaktır

 


DİKKAT!!!

MSÜ sınavından başarılı olup genel ağ adresinden (https://personeltemin.msb.gov.tr ) Askeri Okul Tercihi yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.DİĞER BAĞLANTILAR


Sıkça Sorulan Sorular