HARP OKULLARI
GENEL BİLGİ

KARA HARP OKULUTürk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.kho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

DENİZ HARP OKULUDeniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir.

Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler "uzak yol vardiya zabitliği" ve "uzak yol vardiya mühendisliği" sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, "uzak yol kaptanlığı" ve "uzak yol başmühendisliği" sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.dho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

HAVA HARP OKULUTürk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir'de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.hho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

HARP OKULLARI
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI


Harp okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.    Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3.    Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

4.    Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil)

5.    Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

   a.   Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

    b.    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

    c.    Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

    ç.     Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

    d.    Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

    e.    Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

6.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'ne katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde çağrı taban puanı almış olmak,

7.    ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'ne katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2..nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

8.    Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

   a.    Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

    b.    Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 150 ve üzerinde puan almış, 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, YKS için MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde YKS yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

9.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10.   Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11.    Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12.   Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen ve kılavuzda yer alan TABLO-2'de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

13.    Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen Giriş Şartlarını taşımak,

14.   Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 
15.   Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16.   Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

17.    İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

18.    Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

19.    Harp Okulları için 2019 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine(AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
  SEÇİM AŞAMALARI VE ÖZET BİLGİ


  1.    Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

      a.    Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS Sınav Puanı, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT Sınav Puanı ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2019-TYT Sınav Puanı ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

      b.    Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

      c.    Mülakat Puanından oluşmaktadır.

      ç.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve YKS puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

  Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü(Sınav Puanı=Orta öğretim başarı puanı eklenmemiş puan)

      KHO 2019-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınav Puanı
      DHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
      HHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
      Asb.MYO 2019-TYT Sınav Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)


  2.    Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

  3.    2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2019-YKS, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan Aday Değerlendirme Puanları tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

  4.    Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden Sağlık Muayenesi  bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  5.    Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren asil adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemez. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

  6.    Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit /gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testi (2019-TYT)'nde, Harp Okulları için Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (2019-YKS)'ndan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme taban puanı belirlenmesi halinde, yerleştirme taban puanının %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

  7.    Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dahil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

  8.    2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere  İngilizce Seviye Belirleme Sınavı  uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

  9.    Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden (https://www.personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaları takip edilmesi faydalı olacaktır.

  10.    Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına yerleşen hiç bir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.


  MSÜ HARP OKULLARI VE MYO
  DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ İLANI


  1.    Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

      a.    Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS Sınav Puanı, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT Sınav Puanı ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2019-TYT Sınav Puanı ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

      b.    Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

      c.    Mülakat Puanından oluşmaktadır.

      ç.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

  Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü


      KHO 2019-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınav Puanı
      DHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
      HHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
      Asb.MYO 2019-TYT Sınav Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)

  2.    Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

  3.    2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2019-YKS, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan 'Aday Değerlendirme Puanları' tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

  4.    Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden 'Sağlık Muayenesi' bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  5.    Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren asil adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemez. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

  6.    Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit /gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testi (2019-TYT)'nde, Harp Okulları için Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (2019-YKS)'ndan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme taban puanı belirlenmesi halinde, yerleştirme taban puanının %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

  7.    Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dâhil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

  8.    2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere 'İngilizce Seviye Belirleme Sınavı' uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

  9.    Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe MSB'nin internet sitesinden (https://www.personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaları takip edilmesi faydalı olacaktır.

  10.    Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.

  UYARILAR

  1.    Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

  2.    Yapılacak eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

  3.    Adaylar bilgilendirme işlemlerini https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

  4.    Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

  5.    Asil ve yedek listelerdeki adayların çağrı işlemlerinin hızlı ve etkin olarak yapılabilmesi için, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını (adayların kendilerine ulaşılabilmesi için 2 farklı numara belirtmeleri gerekmektedir) başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.


  HARP OKULLARI
  FAALİYET TAKVİMİ


  TAKVİM


  S.NU. FAALİYET ADI YERİ TARİHİ*
  1. Başvuruların Alınması İnternet (www.osym.gov.tr) 16 Ocak- 27 Şubat 2019
  2. MSÜ-2019 Sınavı
  81 ilde
  07 Nisan 2019
  3. MSÜ-2019 Sınavı Sonuçlarının Açıklanması
  İnternet (http://www.osym.gov.tr)

  26 Nisan 2019

  4.

  Tercihlerin Alınması

  İnternet (https://www.personeltemin.msb.gov.tr)

  29 Nisan-17 Mayıs 2019
  5.

  Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı

  İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları

  13 Haziran 2019

  6.

  İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat)

  Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara

  24 Haziran -26 Temmuz 2019

  7.

  Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)

  Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında

  Belirlenecek

  8.

  Asil ve Yedek Adayların Açıklanması

  İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları

  Belirlenecek
  * Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  ** İntibak eğitimleri, kazanan adayların ön kayıt işlemlerini müteakip MSÜ tarafından planlanan tarihlerde icra edilecektir.

  *** Hava Harp Okulu asil-yedek listesi ve kayıt tarihleri ÖSU eğitimi sonuçlarına müteakip yayınlanacaktır.

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  GENEL BİLGİ

  Subaylar

  HAKKINDA

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi 27.03.2015 tarih ve 6639 sayılı kanunla kurulmuş olup, üniversite bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi gereğince faaliyetlerini yürütmektedir.

  Enstitümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde lisansüstü eğitim için öğrenci kaydı yapmış olup Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan belirli alanlar ve disiplinler arası branşlar da dahil olmak üzere 39 Anabilim Dalı bünyesinde 38 farklı yüksek lisans ve doktora programı ile lisansüstü eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda Enstitümüz bünyesinde web sitemizin akademik yapılanma bölümü altında ifade edilen Anabilim Dalları ve bu Anabilim Dalları içerisinde ilgili yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Lisansüstü eğitime dahil edilmesi planlanan disiplinler arası Anabilim Dalları ile Fakülteler altındaki diğer Anabilim Dallarına yönelik program açma çalışmaları ve bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu'na başvuru süreçleri devam etmektedir.

  MİSYON


  Sağlık bilimleri alanında modern bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, kişisel gelişim ve mesleki yeterliliği önemseyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde, etik değerlere sahip nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine yönelik lisansüstü eğitim vermek.

  VİZYON


  Lisansüstü eğitimde ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen nitelikli bir kurum olmak.

  İLKELER


  • Bilimsellik
  • Bilgide güncellik
  • Güvenilirlik
  • Tematik çalışma
  • Etik duyarlılık
  • Evrensellik

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  FAALİYET TAKVİMİ

  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
  GENEL BİLGİ

  KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarında zengin atölye ve laboratuvar imkânlarıyla iki yıl süreli ön lisans eğitimiyle birlikte öğrencilere 240 saat yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir.

  Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında (AB ülkelerinde) geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır.

  Hava Trafik Kontrol ve Yangın Operatörü sınıfı Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İZMİR'de eğitime tabi tutulurlar.

  Daha detaylı bilgiyi www.kkk.tsk.tr/Okullar/KKAMYO/index.html internet adresinden edinebilirsiniz.

  DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU  Türk Deniz Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağı olan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz astsubayları yetiştirmektedir.

  Ayrıca Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okutmak üzere de erkek adaylar alınacaktır.

  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu deniz astsubayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır.

  Eğitim ve öğretim süresi önlisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, astsubay diploması yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden önlisans düzeyinde bir diploma verilmektedir.

  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda geleceğin astsubay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenciler;

  -Seyir, Harekât, Porsun, Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Topçu, Torpido, Mayın, Sonar, Bilgi Teknolojileri, Uçak Bakım, İkmal ve İdari sınıfları Altınova/YALOVA yerleşkesinde,

  -Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik sınıfları Derince/KOCAELİ yerleşkesinde,

  -Dz.Piyade sınıfı Kara Asb.MYO K./BALIKESİR'de,

  -Dz.İstihkam sınıfı Kara Asb.MYO K./BALIKESİR'de,

  -Uçak Bakım sınıfının bazı branşları ve Harekat sınıfı (Hava Trafik Kontrol ihtisası) Hava Asb. MYO K./Gaziemir/İZMİR'de eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar.

  Daha detaylı bilgiyi www.damyo.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

  HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU  Dünyanın sayılı hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yürütmekte olduğu uçuş görevlerine destek vermek amacıyla kurulan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; ön lisans düzeyinde iki yıllık Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlandırılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 21'inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirerek yürütmektedir.

  Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Uçak Teknolojileri (Mekanik ve Avyonik), Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Lojistik, Güvenlik ve Koruma ile Hava Trafik programlarında, gelişmiş laboratuvar imkânlarıyla, iki yıl süreli ön lisans eğitimi ile birlikte, eğitim esnasında yoğun İngilizce dil eğitimi verilmektedir.

  İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan bir diploma eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atamaları yapılmaktadır.

  Daha detaylı bilgiyi www.havamyo.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

  BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU  Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu; tören alanlarında icra edilen etkinliklerde; görkemli, etkileyici ve disiplinli yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin asker ruhunu sergileyen, kapalı mekânlarda ve konser salonlarında icra edilen etkinliklerde; sanat değeri bulunan eserleri icra edebilen, estetik ve akademik yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin sanat ruhunu ortaya koyan askeri bandolara personel yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir askerî yükseköğretim kurumudur.

  Eğitim ve öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

  Milli Savunma Üniversitesine bağlı Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunun 1'inci sınıfına, 2015, 2016ve 2017 yıllarında Lise ve Dengi Okullardan (Konservatuvar Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri dâhil) mezun erkek öğrenci alınacaktır.

  Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yetenek Sınavına alınır. (Müzik Yetenek Sınavı adayın müzik bilgisini ölçtüğünden adayların başvuru yapmadan önce sınav içeriğini incelemeleri önem arz etmektedir.)

  Temin edilecek öğrenciler mezuniyetlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando birliklerinde görev yapmak üzere ön lisans seviyesinde eğitim alacaklardır.

  Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Çalgı Bakım ve Onarım programlarında iki yıl süreli ön lisans eğitimi süresince öğrencilere Flüt, Obua, Fagot, Klarnet, Saksafon, Kornet-Trompet-Büğlü, Korno, Trombon, Bariton, Bas, Vurmalı Çalgılar ve Çalgı Bakım Onarım branşlarında eğitim verilmektedir. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar.

  Daha detaylı bilgiyi www.kkk.tsk.tr/Okullar/Bando_Okullari/myo/myoindex.html internet adresinden edinebilirsiniz.

  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
  BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek Yüksek Okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek adaylar başvurabilirler

  1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2.    Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

  3.    Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil)

  4.    Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

      a.    Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

      b.    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

      c.    Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

      ç.    Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

      d.    Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

      e.    Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

  5.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde çağrı taban puanı almış olmak,

  6.    ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2.nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

  7.    Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

  8.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  9.      Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

  10.     Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

  11.    Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen ve kılavuzda yer alan TABLO-2'de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

  12.     Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen Giriş Şartlarını taşımak,

  13.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

  14.    Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

  15.    Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

  16.    İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

  17.    Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

  18.    Harp Okulları için 2019 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.


  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
  SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


  1.    Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

      a.    Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2019-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

      b.    Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

      c.    Mülakat Puanından oluşmaktadır.

      ç.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve YKS puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

  Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

      KHO 2019-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınav Puanı
      DHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
      HHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
      Asb.MYO 2019-TYT Sınav Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)

  2.    Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

  3.    2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2019-YKS, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan Aday Değerlendirme Puanları  tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

  4.    Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden Sağlık Muayenesi  bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  5.    Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren asil adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemez. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

  6.    Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit /gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testi (2019-TYT)'nde, Harp Okulları için Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (2019-YKS)'ndan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme taban puanı belirlenmesi halinde, yerleştirme taban puanının %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

  7.    Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dâhil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

  8.    2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere  İngilizce Seviye Belirleme Sınavı  uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

  9.    Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden (https://www.personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaları takip edilmesi faydalı olacaktır.

  10.    Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İLANI


  1.    Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

      a.    Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2019-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

      b.    Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

      c    Mülakat Puanından oluşmaktadır.

      ç.    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

  Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

      KHO 2019-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puanı
      DHO 2019-YKS Sayısal Puanı
      HHO 2019-YKS Sayısal Puanı
      Asb.MYO 2019-TYT Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)

  2.    Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

  3.    2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2019-YKS, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan 'Aday Değerlendirme Puanları' tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

  4.    Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden 'Sağlık Muayenesi' bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  5.    Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren asil adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemez. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

  6.    Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit /gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testi (2019-TYT)'nde, Harp Okulları için Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (2019-YKS)'ndan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme taban puanı belirlenmesi halinde, yerleştirme taban puanının %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

  7.    Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dâhil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

  8.    2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere 'İngilizce Seviye Belirleme Sınavı' uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

  9.    Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden (https://www.personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaları takip edilmesi faydalı olacaktır.

  10.    Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.

  UYARILAR

  1.    Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

  2.    Yapılacak eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

  3.    Adaylar bilgilendirme işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

  4.    Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

  5.    Asil ve yedek listelerdeki adayların çağrı işlemlerinin hızlı ve etkin olarak yapılabilmesi için, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını (adayların kendilerine ulaşılabilmesi için 2 farklı numara belirtmeleri gerekmektedir) başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
  FAALİYET TAKVİMİ

  TAKVİM


  S.NU. FAALİYET ADI YERİ TARİHİ*
  1. Tercihlerin Alınması İnternet (https://personeltemin.msb.gov.tr)

  29 Nisan-17 Mayıs 2019

  2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları

  13 Haziran 2019

  3. İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat)

  24 Haziran- 26 Temmuz 2019

  4. Asil ve Yedek Adayların Açıklanması İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları

  Belirlenecek

  5. Kazanan Adayların Ön Kayıt İşlemi**

  Belirlenecek

  6. Eksik Kontenjan İçin Çağrı Yapılması

  Belirlenecek

  7. Yemin Töreni ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı

  Belirlenecek


  * Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


  ** İntibak eğitimleri, kazanan adayların ön kayıt işlemlerini müteakip MSÜ tarafından planlanan tarihlerde icra edilecektir.

  DİĞER BAĞLANTILAR


  Sıkça Sorulan Sorular

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu