MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için genel başvuru şartları nelerdir?

Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak şartı aranmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda yaş şartı nedir?

Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı nedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

Yedek subay/kısa dönem olarak askerlik hizmetini yaparken teskere bırakarak muvazzaf/sözleşmeli subay olarak TSK'da kalınabiliniyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

TSK'da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edebilirler mi?

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda sağlık şartı nedir?

Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?nde? belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların bu hastanelerden, başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık raporunu/raporlarını almaları gerekmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (yazılı sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. (Kılavuzda belirtilmişse) Birinci Seçim Aşamasının (Yazılı sınav) yapılması, c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Evrak Kontrol, (2) Fiziki Değerlendirme, (3) Kişilik Değerlendirme Testi, (4) Fizikî Yeterlilik Testi, (5) Mülakat

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylar (İlgili Temin Kılavuzunda Belirtilmişse) Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavlarına tâbi tutulabilmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarına uygulanan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavı soruları hangi konuları kapsamaktadır?

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar ile Coğrafya konularından sorular sorulmaktadır. Adaylara uygulanan Meslek Bilgisi yazılı sınavında; mezun olduğu bölümle ilgili konulardan oluşan sorular sorulmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının yazılı sınava itiraz hakkı var mıdır? İtiraz süresi ne kadardır?

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile MSB Personel Temin Daire Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) yapılmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşaması sınavı aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Evrak Kontrol aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Fiziki Değerlendirme Aşamasında nelere bakılmaktadır?

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmamaktadır. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

 Fiziki Değerlendirme Aşamasında elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Fiziki Değerlendirme Aşaması olumsuz sonuçlanan adayların, sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilmektedir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Kişilik Değerlendirme Testi neden yapılmaktadır? Puanlamaya etkisi var mıdır?

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Başvuru Kılavuzunda belirtilen ve özel şartlar istenen sınıf/branşlar hariç olmak üzere fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 

Mülakat sınavının amacı nedir?

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Şehit/gazi eş veya çocuklarına ek puan verilmekte midir?

Şehit/Gazi çocuklarına ek puan verilmemekle birlikte, giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilmekte, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilmektedir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilmektedir. 

Doktora veya yüksek lisansı olanlara ek puan verilmekte midir?

Milli Savunma Bakanlığınca aksi emredilmedikçe doktora ve yüksek lisansı olanlara ek puan verilmemektedir.

Sınavların değerlendirme esasları nedir?

Milli Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve ilgili Temin Kılavuzunda yayımlanmaktadır. Adayların başarı sıralaması bu oranlar ve Kılavuzda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir.

Başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır.

İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen Sağlık Kurulu Raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilmektedir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilmekte, birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanmaktadır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmekte olup bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesinleşmektedir. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. 

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının eğitime çağrı tebligatları nasıl yapılmaktadır?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ve adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile yapılmaktadır..

Sözleşmeli subay adaylarının sözleşme süreleri ne kadardır?

Sözleşmeli subay adayları, askerî eğitime alınırken ön sözleşme yapılır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri ne kadardır?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen süreler uygulanır.

Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş hakkı var mıdır? Varsa hangi esaslara göre uygulanır?

Sözleşmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların atama ve yer değiştirme işlemleri neye göre yapılır?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subayların izin işlemleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askerî eğitim ve Sınıf Okulu eğitimi ile özel askerî eğitim süresince izin işlemleri konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının eğitimi süresince iaşeleri nasıl sağlanmaktadır?

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ

Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Muvazzaf astsubaylık için genel başvuru şartları nelerdir?

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikler" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Muvazzaf astsubaylık başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Başvuru kılavuzunda sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

Muvazzaf astsubaylık başvurusunda yaş şartı nedir?

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi  bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, Daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf astsubay başvurusunda askerlik şartı nedir?

Muvazzaf astsubay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

Askerlik hizmetini yaparken teskere bırakarak Muvazzaf astsubay olarak TSK'da kalınabiliniyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

TSK'da görevli sivil memur ve işçiler ile askerlik hizmetini yapmakta olanlar muvazzaf astsubaylığa müracaat edebilirler mi?

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf Astsubay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Muvazzaf astsubay başvurusunda sağlık şartı nedir?

Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?nde? belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların bu hastanelerden, başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık raporunu/raporlarını almaları gerekmektedir.

Muvazzaf astsubaylığa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (yazılı sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Muvazzaf astsubaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr  adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Muvazzaf astsubay seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. Kılavuzda belirtilmiş olması durumunda Birinci Seçim Aşaması (Yazılı sınav), c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Evrak Kontrol (2) Fiziki Değerlendirme ,(3) Kişilik Değerlendirme Testi, (4) Fizikî Yeterlilik Testi, (5) Mülakat. 

Muvazzaf astsubay adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir?

Muvazzaf astsubay temininde KPSS puan şartı aranmayan sınıflara müracaat eden adaylar Genel Kültür sınavına tâbi tutulmaktadır.

Muvazzaf astsubay adaylarına uygulanan Genel Kültür sınavı soruları hangi konuları kapsamaktadır?

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, T.C. Anayasası, ile Türkiye Coğrafyası konularından sorular sorulmaktadır.

Muvazzaf astsubay adaylarının yazılı sınava itiraz hakkı var mıdır? İtiraz süresi ne kadardır?

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile MSB Personel Temin Daire Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) yapılmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşaması sınavı aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Evrak Kontrol aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Yazılı sınavı kazanan Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Fiziki değerlendirme aşamasında nelere bakılmaktadır?

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" esaslarına göre Fiziki Değerlendirmeye tabi tutularak, adayların boy ve kilo standartlarına uygun  olup olmadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda boy ve kilo ile ilgili şartları taşımayan adaylar müteakip sınav aşamalarına alınmamaktadır.)

Fiziki Değerlendirme Aşamasında elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Kişilik Değerlendirme Testi neden yapılmaktadır? Puanlamaya etkisi var mıdır?

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Kılavuzda belirtilen ve ilave standartlara ihtiyaç duyulan sınıf/branşlar hariç olmak üzere Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

Mülakat sınavının amacı nedir?

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

Doktora veya yüksek lisansı olanlara ek puan verilmekte midir?

Milli Savunma Bakanlığınca aksi emredilmedikçe doktora ve yüksek lisansı olanlara ek puan verilmemektedir.

Sınavların değerlendirme esasları nedir?

Milli Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve ilgili Temin Kılavuzunda yayımlanmaktadır. Adayların başarı sıralaması bu oranlar ve Kılavuzda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir.

Başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır. Adaylar, istemeleri durumunda kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilmektedir.

İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

İkinci aşama seçim sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen Sağlık Kurulu Raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan muvazzaf astsubay adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan muvazzaf astsubay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilmektedir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilmekte, birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanmaktadır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmekte olup bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesinleşmektedir. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Muvazzaf astsubay temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini nereden takip edebilmektedir?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Muvazzaf astsubay adaylarının eğitime çağrı tebligatları nasıl yapılmaktadır?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ve adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile yapılmaktadır.

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri ne kadardır?

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanununda muvazzaf astsubaylar için belirlenen sürelerdir.

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların atama ve yer değiştirme işlemleri neye göre yapılır?

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa izin işlemleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adayları temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince izin işlemleri konusunda, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adayları askerlik yükümlülüğünü yerine getirilmiş sayılırlar mı?

Askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan; temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır.

UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

Uzman erbaşlık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Uzman erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Uzman erbaş başvurusunda öğrenim şartı nedir?

En az lise ve dengi okul mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Uzman erbaş başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Uzman erbaş başvurusunda askerlik şartı nedir?

Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak uzman erbaş olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Uzman erbaşlığa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Yazılı sınav uygulama esasları, b. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol, c. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü), ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT), d. Mülakat, e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Uzman erbaş adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir? Hangi konuları kapsamaktadır?

Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır.

Evrak kontrol aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşamasında sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler,Evrak kontrol personeli tarafından teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir.(Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayanadaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?

Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Fiziki değerlendirme aşamasında nelere bakılmaktadır?

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" esaslarına göre Fiziki Değerlendirmeye tabi tutularak ,adayların boy ve kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir.(Kontrol sonucunda boy ve kilo ile ilgili şartları taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Fiziki Değerlendirmede elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir.itiraz durumunda ,farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucunda ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler.İtiraz eden adaylar tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur.Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?

Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.  

Uzman erbaş temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonuçlarını nereden takip edebilmektedir?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme sayfasından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30'unu yazılı sınav, % 40'ını mülakat ve % 30'unu FYT notu oluşturmaktadır.

Uzman erbaş adaylarının atama tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sınav aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaş adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

Uzman erbaş adayları ilk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yenileyebilirler mi?

Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

Uzman erbaşlar en fazla kaç yaşına kadar çalışabilirler?

Uzman erbaşların sözleşmeleri en fazla kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılır.

Uzman erbaşların memuriyete geçme hakkı var mıdır?

Uzman erbaşlıktan 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklardan, istekli olmaları halinde Devlet memurluğuna geçme hakkı bulunmaktadır.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Uzman erbaşlıktan muvazzaf astsubay olmanın iki şekli bulunmaktadır. a. Lise mezunu, en az bir yıl kıta hizmeti bulunan ve 26 yaşından gün almamış uzman erbaşlar yapılan seçin sınavlarında başarılı oldukları takdirde Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak alınmaktadır. Okulu başarılı olarak bitirdikleri takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedirler. b. En az iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu, kıtada dört hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını tamamlamamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları ve müteakiben tabi tutulacakları Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitiminde başarılı oldukları takdirde muvazzaf astsubay olabilirler.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?

En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir?

- Askerlik hizmetine devam etmek - Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak - Askerlik hizmetine başlamamış olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Sözleşmeli erliğe ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (ikinci seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Ön başvuru sonuçları ikinci seçim aşaması faaliyetlerinden önce belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol, b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü), c. Fiziki yeterlilik testi (FYT), ç. Mülakat, d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmakta mıdır?

Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmamaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adayların ikinci seçim aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

İkinci seçim aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?

Kendisine belirtilen tarihte yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Fiziki değerlendirmede nelere bakılmaktadır?

Adayların boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı, bu konuda görevlendirilen personeller tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kontrol edilmektedir.

Fiziki değerlendirmede elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Fiziki değerlendirmesi olumsuz olan adaylar itiraz ettiklerinde farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar ölçülerek değerlendirilmekte, ikinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilememektedir.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 400 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler.İtiraz eden adaylar tekrar tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur.Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?

İkinci seçim aşaması sınavlarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavlardan sonra ne işlem yapacaktır?

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; sağlık raporu işlemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

Adayların; kendilerine verilen sevk belgesi ile sevk edildikleri tarihten itibaren Ankara ilinde üç iş günü, diğer illerde beş iş günü içerisinde sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu sürede sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/198- tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Sözleşmeli er temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?

İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar; adaylık işlemlerinin (sağlık, güvenlik soruşturması vs.) sonuçları hakkında güncel bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50'si ve mülakat notunun % 50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Geçmiş yıllarda girmiş olduğum sınav sonuçları hakkında bilgi alabilir miyim?

Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgili dilekçe, bilgi edinme veya CİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz.

Sözleşmeli er adaylarının eğitime çağrı tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sınav aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?

Sözleşmeli er adayları "Ön Sözleşme" yapılarak askerî eğitime alınırlar. Ön sözleşme, eğitim süresi sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.

İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?

İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli erler en fazla kaçıncı yılın sonuna kadar sözleşme yapabilirler?

Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yapabilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin yedi (7) yıllık hizmet sürelerinin sonunda memuriyete geçiş hakları var mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. Konuyla ilgili hususlar 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunda belirtilmektedir.

Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, -9 yaşını geçmemiş olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adaylarının aynı göreve tekrar geri dönebilme hakları var mıdır?

Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK'ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adayları herhangi bir tazminat ödemeleri gerekir mi?

Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.

Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?

Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile -11 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.

Sözleşmeli erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri nasıldır?

Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine TSK Akıllı Kartı verilecektir.

Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.

Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?

Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Bu nedenle eşlerini görev yaptıkları yerlere götürmeleri mümkün olmamaktadır.

Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?

Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir.

Sözleşmeli erlerin ilk sözleşmelerini müteakip birliklerine atandıklarında yıl sonuna kadar kaç gün izin kullanacaklar?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere verilebilecek izinler 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda belirtilmiştir.


DEVLET MEMURU TEMİNİ

Sivil memurluk için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Sivil memur temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Sivil memurluk için genel başvuru şartları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmaktır.

Sivil memur başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

Sivil memur başvurusunda yaş şartı nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)

Sivil memur başvurusunda askerlik şartı nedir?

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olanlar müracaat edebilirler mi?

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi DEVLET MEMURU olarak çalışıyor olmamak gerekmektedir.

Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olanlar sivil memurluğa müracaat edebilirler mi?

Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak gerekmektedir.

Sivil memur başvurusunda sağlık şartı nedir?

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sağlık raporu işlemleri için, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Sağlık Yeteneği Yönetmeliği' gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır. Sevk edilecekleri hastaneden "Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak gerekmektedir.

Sivil memurluğa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebilmektedir?

Sivil memurluk ön başvuru sonuçlarının ve her unvan için belirlenen taban puanlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Sivil memur seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. Birinci Seçim Aşaması (Ön başvurusu kabul edilen ve her ünvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların belirtilen tarihte evraklarını göndermesi) c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur. İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Evrak Kontrol, (2) Uygulamalı Sınav (Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır), (3) Mülakat , (4) Sağlık Kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Ön başvurusu kabul edilen adaylardan hangi belgeler istenmektedir?

Ön başvuruları kabul edilen adaylardan istenecek belgeler kayıt-kabul aşamasında faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Evrak kontrol aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

Uygulamalı sınavda neler sorulmaktadır?

Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır. Adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılmaktadır.

Uygulamalı sınavda geçme notu kaçtır?

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.

Uygulamalı sınavda elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Mülakat sınavının amacı nedir?

Mülakat; görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirildiği planlı bir görüşmedir.

Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Şehit/gazi eş veya çocuklarına ek puan verilmekte midir?

Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate almaktadır.

Değerlendirme esasları nedir?

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılmaktadır.

İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır?

Başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Hastaneye başvurup muayene işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen raporun aslını elden veya posta/kargo yoluyla MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/ANKARA) adresine teslim etmektedirler.

Olumsuz sağlık raporu alan sivil memur adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan sivil memur adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır?

Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile İl Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılır.

Sivil memur temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?

Adaylar işlemlerinin hangi aşamada olduğu bilgisini MSB PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI iletişim numaralarından vatandaşlık numaraları ile öğrenebilmektedir.

Sivil memurlar hangi kanun ve yönetmeliklere tabidir?

Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Sivil memur izin işlemleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?

Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.

Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri nasıl sağlanmaktadır?

Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Sivil memurların maaşları ne kadardır?

Sivil memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.

Sivil memurlar lojmanlardan istifade edebilir mi?

Sivil memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.