ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Atatürk

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAYI TEMİNİ YAZILI SINAV SONUÇLARI

19.10.2022

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAYI TEMİNİ YAZILI SINAV SONUÇLARITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAYI TEMİNİ

1. Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı Dış Kaynaktan Tabip, Diş Tabibi ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Subay Adayı Temini seçim aşaması faaliyetleri kapsamında 19 Ekim 2022 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır.
2. Sınavda başarılı olan adaylar 21 Ekim 2022 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde saat 08.00'de hazır bulunacaklardır. 
3. Seçim Aşaması Faaliyetleri,
    a. Yazılı Sınav,
    b. Evrak Kontrol,
    c. Fiziki Değerlendirme,
    ç. Kişilik Değerlendirme Testi,
    d. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
    e. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
    f. Mülakat aşamalarından oluşmaktadır. (Mülakat Milli Savunma Bakanlığınca belirlenerek bilahare ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.)
4. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday sınav puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır.
5. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
6. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır. 
7. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-Devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
8. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
13. Başvuru Kılavuzuna "Duyuruya Eklenen Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.
14. Başvuru sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız.
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakınız.
İlave sorularla ilgili irtibat numarası  : 0 (312) 562 05 43
Belgegeçer (Fax)                              : 0 (312) 319 43 67

Duyuruya İlişkin Dosyalar
Başvuru Kılavuzu indirmek için tıklayınız.