ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Atatürk

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN TABİP, DİŞ TABİBİ ve ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAYI TEMİNİ

23.01.2023

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN TABİP, DİŞ TABİBİ ve ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA KAYIT/ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALARTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ TABİP, DİŞ TABİBİ ve ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA KAYIT/ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR

Değerli Adayımız;

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf/Sözleşmeli Tabip, Diş Tabibi Ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Subay Adayı Temini seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmıştır. Kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, "......Sınıfında Asil-6 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 25-27 Ocak 2023 tarihlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında, 5'inci maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının başarı sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet K.lığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, istediği Kuvvet K.lığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 27 Ocak 2023 (dahil) tarihi 17.00'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.
 2. 25-27 Ocak 2023 tarihleri arasında kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci çağrı 02 Şubat 2023 tarihinde yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri 06-08 Şubat 2023 tarihleri arasında, 08:30-17:00 saatleri içerisinde, 5'inci maddede belirtilen yerlerde yapılacaktır. 06-08 Şubat 2023 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, Kuvvet K.lıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, başvuru esnasında beyan ettikleri telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 5'inci maddede bilgi verilmiştir. 24 Şubat 2023 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.
 3. Herhangi bir Kuvvet K.lığına kayıt yaptıran adayın diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylığı ve kayıt hakkı sonlandırılacaktır.
 4. Tüm adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları devam etmektedir.
 5. Kayıt için izlenecek yol:
 a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;
 Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 25-27 Ocak 2023 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığına (İZMİR) şahsen başvurarak ön kayıt yaptıracak ve belirlenecek tarihte eğitime çağrılacaktır. Ön kayıt yaptıran adayların eğitim başlangıcında kesin kayıt için izlemesi gereken yol/işlemler ön kayıt esnasında kendilerine tebliğ edilecektir.
 (1) Ön kayıt için istenen belgeler;
 (a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 (b) 6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),
 (c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (ç) Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (d) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (e) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (f) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (g) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (ğ) Transkript belgesinin fotokopisi,
 (h) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (ı) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,
 (i) Noter onaylı Taahhütname/Yüklenme Senedi,
 (2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).
ÖN KAYIT İÇİN :
Başvuru Adresi : Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığı
                            Maltepe Mah. 75.Yıl Cumhuriyet Bulvarı 35310 Güzelbahçe/İZMİR
Telefon No : 0 232 234 24 84/85/86/87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;
 (1) Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları 25-27 Ocak 2023 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanlığı Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğü (Dikimevi/ANKARA)'da yapılacaktır. Bu tarihlerde kayıt yaptırmayan adayların adaylığı sonlandırılacaktır. Adayların kayıt için şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Söz konusu kayıt işlemi "ön kayıt" şeklinde olup, kesin kayıt işlemi eğitim birliğine katılışta yapılacaktır.
 (2) Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar kayıt merkezini terk edeceklerdir. Hiçbir sebeple adayların kayıt merkezinde kalmasına müsaade edilmeyecektir.
 (3) Ön kayıt için adaylar tarafından; aşağıda belirtilen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve aşağıdaki sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir)
 (a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 (b) 6 adet vesikalık fotoğraf,
 (c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (d) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (e) Mezuniyet Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (f) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (g) Transkript fotokopisi,
 (ğ) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu,
 (h) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,
 (ı) Noter onaylı Taahhütname (Dz.K.K.lığı) (İndirmek için tıklayınız)
 (4) Yüklenme senedi kesin kayıt (eğitim merkezine katılış) esnasında düzenlenecektir.
 (5) Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının eğitime katılıştan önce yaptırılması sağlanacaktır.
ÖN KAYIT İÇİN :
Başvuru Adresi :Dz.K.K.lığı Per.Bşk.lığı Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğü
                           Dikimevi/ANKARA
Telefon No       : 0 312 3632212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için;
  Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 25-27 Ocak 2023 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri içerisinde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına (Kütahya) ön kayıt için şahsen başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.
  (1) Ön kayıt için istenen belgeler;
  (a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 (b) 6 adet biyometrik fotoğraf 50X60 mm beyaz fonda desensiz (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),
 (c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (d) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (e) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (f) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (g) Transkript belgesinin fotokopisi,
 (ğ) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
 (h) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,
 (ı) Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (e-devlet sisteminden alınmış olabilir).
 (2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).
 (3) Kursiyer adaylar kayıt işlemine gelirken belgelerinin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.
 (4) Adaylara eğitime başlangıç tarihi ve kesin kayıt işlemleri daha sonra bildirilecektir.
ÖN KAYIT İÇİN :
Başvuru Adresi : Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Kütahya
Telefon No : 0 274 271 60 70
BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.
Sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız.
Duyuruya İlişkin Dosyalar