ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Atatürk

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ SINAV DUYURUSU

11.08.2021

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ SINAV DUYURUSUMillî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilmek Üzere; Başvuru Kılavuzunda Tablo-1'de Belirtilen Faaliyet Takvimine Uygun Olarak, Tablo-2'de Yer Alan Niteliklerde Sözleşmeli Personel Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesi Kapsamında ve Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 Tarihli Ve 7/15754 Sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Konulu Kararı Çerçevesinde 338 (Üç Yüz Otuz Sekiz) Sözleşmeli Personel Temini Yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız..

Duyuruya İlişkin Dosyalar
BAŞVURU KILAVUZU indirmek için tıklayınız.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU indirmek için tıklayınız.