ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Atatürk

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ

01.04.2021

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİMilli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

Aşçı,Berber,Terzi/Ütücü,Garson,Marangoz,Metal İşleri,Elektrik,Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet belgelerini "Kurs Bilgisi Ekle" alanından yüklemeleri gerekmektedir.


Başvuru yapmak için tıklayınız....


Duyuruya İlişkin Dosyalar
BAŞVURU KILAVUZU indirmek için tıklayınız.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU indirmek için tıklayınız.