ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Atatürk

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI SONUÇ DUYURUSU

14.12.2022

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI SONUÇ DUYURUSUMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI 
SONUÇ DUYURUSU 

1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 1.115 (bin yüz on beş) sürekli işçi alımı duyurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun resmi internet sitesinde yayımlanarak başvurular alınmıştır.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecek adaylar için 08 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmış, açık iş gücü miktarının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday belirlenmiştir.
3. Yönetmelik hükümleri gereği kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Belge kontrolleri adayların başvurmuş oldukları iş yerlerinde yapılacaktır.
4. Kura çekim sonucunda listelerde yer alan adaylar, kontrol edilecek belgelerini isimleri hizasında belirtilen tarihlerde ve başvurmuş oldukları iş yerine şahsen getirerek ibraz edeceklerdir. Posta yoluyla gönderilen ve/veya belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde ibraz edilecek belgeler dikkate alınmayacaktır.
5. Kurada yedek olarak belirlenen adaylar; belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asil listedeki adayların yerine sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır.
6. Belge kontrolü sonucunda;
    a. Asil listede yer alan adaylardan yapılan belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar,
    b. Kura çekim sonucuna göre asil listede yer almasına rağmen belge kontrolü esnasında başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan veya belge kontrollerine gelmeyen adaylardan boşalan kontenjanlara (açık iş gücünün 4 katının tamamlanması maksadıyla), belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilenden yedek listede yer alan birinci sıradaki adaydan başlayarak eklenen yedek adaylar,
    c. Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuran adaylar aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulacak ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.
7. Sözlü ve Uygulamalı Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
8. Getirilecek belgelere Duyuruya İlişkin Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.
9. Bu duyuru kura çekim sonuçlarının yayımı ve evrak kontrolleri için tebligat niteliğinde olup adaylara posta veya telefon ile başka bir tebligat yapılamayacaktır.
10. Kura sonucunuza, belge kontrollerinin yapılacağı tarih ve yer bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan bölüme bakınız.
İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43
Belgegeçer (Fax)                             : 0 (312) 319 43 67

Duyuruya İlişkin Dosyalar
Getirilecek Belgeler indirmek için tıklayınız.