ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Atatürk

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

08.09.2023

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ2022 YILI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ KAPSAMINDA SINAV SONUCU, SAĞLIK RAPORU, GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU VE AÇIKLAMALAR

Değerli Adayımız;

(1) Sağlık Raporu İşlemleri:

a. Mülakat sınavında başarılı olan asil ve yedek adayların Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinin (4) üncü fıkrasında belirtilen ''Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan'' sağlık raporlarını elden veya posta yolu ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylara Personel Temin Daire Başkanlığınca sağlık raporu almak için sevk belgesi gönderilmeyecek kendileri hastanelere başvuru yapacaktır.

b. Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir.

c. Adaylar; sağlık raporu alma sürecinde karşılaşabileceği herhangi bir problem ile ilgili olarak Personel Temin Daire Başkanlığı Sağlık İşlemleri Şube Müdürlüğünü (Telefon : 0 312 5620543/2803-2809) arayabilecektir.

(2) Güvenlik Soruşturması İşlemleri:

Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren tüm adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılmış olup işlemler devam etmektedir.

(3) Atama İşlemleri:

a. Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile beyan ettiğiniz iletişim adreslerine yapılacaktır. Adres değişikliği olması halinde, atama işlemlerinizi yürütecek makam olan Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Memur ve İşçi Daire Başkanlığına CİMER, elden veya posta yolu bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

b. Adayların atama işlemleri sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Atama işlemleri aşamasında ilave bir bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde adaylar ile iletişime geçilerek gerekli bilgi ve belge adaylardan istenecektir. Sonrasında adayların adreslerine atama tebligatı yapılacaktır.

(4) Asil adayların herhangi bir nedenle göreve başlamaması halinde, yedek olarak belirlenen adayların yedeklik sıralaması gözetilerek kendilerine bilgi verilecektir.

(5) Sınavı Asil ve Yedek olarak kazanan adayların herhangi bir nedenle kurumumuza katılmak istememeleri halinde, CİMER, elden veya posta yolu ile Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine feragat dilekçesi göndermeleri gerekmektedir.

(6) Herhangi bir konuda yaşadığınız sorun ve aksaklık ile ilgili https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra Çağrı Bilgi Ekranından çağrı açmak suretiyle iletişime geçebilirsiniz.

Sözleşmeli Personel pozisyonu için mülakat sonuçlarınızı, e-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilirsiniz.

Giriş yapmak için tıklayınız.